La calor d’aquest inici de maig en dades.

El primers catorze dies de maig de 2015 han estat els més càlids, considerant aquest interval, des que s’inicià el registre meteorològic de l’Observatori de l’Ebre l’any 1880.

La mitjana de les temperatures màximes ha estat de 28.9 ºC que és el valor més alt mai enregistrat per aquest període de 14 dies. L’anterior valor més alt és de 26.9 ºC i correspon als anys 1961 i 2009. Els valors de les temperatures mínimes també han estat elevats, sent la mitjana de 15.1 ºC, únicament superat l’any 1999 amb un valor de 15.4 0C. En 4 dels 14 dies la temperatura màxima ha superat els 30 ºC , sent el dia 8 un màxim absolut per qualsevol 8 de maig, amb un valor de 31.4ºC (31.1 ºC l’any 2007). Així, les temperatures han estat més properes a valors típics de juliol que a les del mes de maig.

Recordem que el valor màxim absolut per un mes de maig es va assolir a l’observatori els dies 26 i 27 de maig de 2006 amb un valor de 36.0 ºC, mentre que el valor més alt assolit durant la primera quinzena del mes de maig va ser de 34.9 el 9 de maig de 1912.

Mitjanes diàries de temperatura per l’any 2015 i la mitjana 1981-2010

Mitjanes diàries de temperatura per l’any 2015 i la mitjana 1981-2010

La figura 1 mostra la comparació de les mitjanes de temperatura per als primers catorze dies del mes de mes de maig de 2015 amb les mitjanes corresponents per a la sèrie 1981-2010. Es pot observar clarament com els valors ha estat molt per sobre, amb diferències que oscil·len entre els 2.5 ºC del dia 7 i els 6.3 ºC del dia 14.

 

Evolució amb el temps de la primera data de l’any en la que la temperatura màxima és igual o superior a 30 ºC.

Evolució amb el temps de la primera data de l’

Com s’ha mencionat, la temperatura màxima ha superat el valor de 30 ºC en tres ocasions. Per tal de discernir si hi ha alguna variació significativa en la primera data en la que s’assoleix aquest valor s’ha representat la variació d’aquesta data al llarg del temps (figura 2). Com que aquesta superació podria ser deguda a un fet aïllat, també s’ha determinat la primera data en la que durant tres dies consecutius es supera aquest valor. Cal mencionar que aquest tractament s’ha fet partint de les dades en brut, sense fer cap estudi d’homogeneïtat de la sèrie, i que podria introduir alguna petita variació.

En el primer cas podem distingir tres trams: en el primer, de 1880 fins a 1925, veiem l’avançament més important d’aquesta data, ja que presenta un pendent d’aproximadament 8 dies per dècada, el segon interval, entre 1926 i 1989, és bastant pla (amb una lleuger avançament de la data en la que s’assoleix el valor de 30 º C de 1.3 dies/dècada), i finalment el tercer tram, entre 1990 i 2014 que també presenta un avançament d’aquesta data al voltant de 3.9 dies per dècada. Cal destacar que, en l’actualitat, estem en un època en la que els valors més alts corresponent pràcticament als valors més baixos dels inicis de la sèrie.any en la que la temperatura màxima és igual o superior a 30 ºC.

Evolució amb el temps de la primera data de l’any en que durant tres dies consecutius les temperatures màximes s’assoleixen 30 ºC.

Evolució amb el temps de la primera data de l’any en que durant tres dies consecutius les temperatures màximes s’assoleix

Per tal d’assegurar que aquest valor llindar està consolidat, s’ha buscat la data en que, almenys durant tres dies consecutius, es manté la temperatura màxima per sobre dels 30 ºC. Com s’aprecia a la figura 3, es distingeixen dos trams, el primer entre 1880 i 1920, en que sembla que aquest fet es retarda, i des de 1921 fins ara en que clarament s’assoleix cada cop més aviat, amb pendents de 3.3 dies/dècada i -2.7 dies/dècada respectivament. Com succeïa en el cas anterior, en l’actualitat les dates més tardanes en que ocorre aquest fet venen a ser les primeres en les que va succeir al començament de la sèrie de dades.en 30 ºC.

Aquesta entrada s'ha publicat dins de Uncategorized i etiquetada amb . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.