El Observatorio del Ebro: una institución con más de 110 años de registro sísmico

La primera estación sísmica de Cataluña fue instalada en 1904 en el Observatorio del Ebro. Pese a que en un principio se pensaba que los movimientos sísmicos estaban relacionados con la actividad solar, pronto la comunidad científica comprendió que era la consecuencia de la propia dinámica de la corteza terrestre.

Mucho han cambiado los equipos de detección de ondas sísmicas. En origen, se basaban en una serie de masas de gran tamaño suspendidas en una columna anclada al sustrato rocoso, que al producirse un terremoto oscilaban en unas dirección determinadas o componentes (N-S, E-W y vertical), caracterizando de este modo cualquier movimiento que se registrase.

Sismómetro Mainka modificado, que estuvo operativo entre 1942 y 1965 en el Observatorio. Tanto los sensores N-S como E-W tienen un peso de 1500kg, sin embargo el sensor de la componente vertical (al fondo a la izquierda) pesa tan solo 635kg.

Sismómetro Mainka modificado, que estuvo operativo entre 1942 y 1965 en el Observatorio. Tanto los sensores N-S como E-W tienen un peso de 1500kg, sin embargo el sensor de la componente vertical (al fondo a la izquierda) pesa tan solo 635kg.

Continua llegint

Publicat dins de Divulgació | Etiquetat com a , , , | Envia un comentari

La primavera de 2015 ha sigut càlida

La darrera primavera (març-abril-maig) ha estat càlida a l’observatori de l’Ebre.

Els registres ens mostren com les mitjanes de temperatura dels tres mesos són superiors als corresponents valors normals (1981-2010) tal i com es pot apreciar a la taula següent, que mostra les mitjanes de les temperatures màxima, mínima i mitjana de cada mes, conjuntament amb els valors normals corresponents:

Mes Màximes  (ºC) Mínimes  (ºC) Mitjana (ºC)
2015 Normal 2015 Normal 2015 Normal  
Març 20,1 19,5 9,2 8,1 14,7 13,8
Abril 23,4 21,5 10,2 10,1 16,8 15,8
Maig 28,2 24,9 14,8 13,4 21,5 19,2


Tots els mesos superen els valors de normals, destacant notablement el més de maig , on la mitjana de temperatures màximes va ser 3.3 ºC superior al valor estadístic, essent el mes de maig més càlid des que hi ha registre a l’Observatori. Aquest més es va caracteritzar per una primera quinzena amb valors molt alts (com ja vam comentar-ho en el seu moment), assolint-se els 32.3 ºC com a valor màxim del dia 14.

La precipitació presenta un comportament irregular. Si mirem la precipitació total durant el conjunt dels tres mesos, veiem que el valor és de 161.5 mm, un valor superior als 136.6 mm de la normal. Ara bé, estudiant les dades per separat, veiem que el mes de març va ser molt plujós (114.6 mm, la normal és de 30.3 mm), el mes d’abril no va diferir gaire del valor normal (43.2 mm, la normal és de 48.4 mm)  i el mes de maig va ser mol sec (3.7 mm, la normal és de 57.6 mm).

És a dir, un altre cop el grans números ens diuen que la primavera ha estat plujosa, però la distribució no és homogènia, i durant el més de maig únicament hi ha un dia de precipitació.

Publicat dins de Uncategorized | Etiquetat com a , | Comentaris tancats a La primavera de 2015 ha sigut càlida

Aprenent a fotografiar el cel amb Joan A. Català

En aquest article, Juan J. Curto, investigador del centre, ens comenta la seva experiencia com a participant a la master class d’astrofotografia que recentment va organitzar l’Observatori de l’Ebre.

Fig. 1: Part pràctica del curs amb explicació de les parts d’un telescopi.

Fig. 1: Part pràctica del curs amb explicació de les parts d’un telescopi.

Els proppassats 15 i 16 de maig, un grup d’afeccionats a l’astronomia (fig. 1) vam gaudir de la magnífica master class d’astrofotografia organitzada per l’Observatori de l’Ebre, en el marc de la Universitat d’Estiu Ramon Llull. La master class fou impartida per Joan A. Català que és un gran divulgador de l’astronomia i l’astrofotografia.

L’activitat va constar d’una part teòrica i d’una part pràctica. Les lliçons teòriques van tractar els fonaments de l’observació astronòmica. Principalment, vam conèixer el material bàsic que s’utilitza per fer l’observació astronòmica (telescopis, muntures, trípodes, CCD’s, etc.) i vam aprendre com es realitza una sessió fotogràfica (enfocament, guiatge i presa d’imatges) i, sobre tot, com es fa el processament de les imatges astronòmiques.

Així, el curs ens va permetre aprendre les principals tècniques per aconseguir bones imatges: la minimització del soroll tèrmic, la millora del senyal/soroll mitjançant el control del temps d’exposició i l’apilament d’imatges, i com vèncer la problemàtica dels defectes d’il·luminació.

En la part pràctica se’ns van mostrar totes les parts d’un telescopi i se’ns va aconsellar sobre com escollir els tipus de telescopis i de càmeres en funció de la imatge a obtenir.

En aquesta part també vam aprendre a usar programes destinats a facilitar l’adquisició d’imatges, tot controlant remotament el telescopi i la càmera, el posicionament en el cel, mitjançant planetaris, i finalment programes específics per a facilitar el processat d’aquestes imatges usant funcions com el dark, el flat, el biaix o l’apilament.

El resultats de la part pràctica van ser espectaculars. Vam poder tractar imatges en brut (raw, tal com surten de la càmera) (fig. 2) per obtenir imatges finals que mostren la realitat en tot el seu esplendor (fig. 3).

Fig. 2:  Fotografia en brut (raw), en el canal roig, abans de ser processada. L’objecte Messier M27 (nebulosa Dumbbell) està al centre de la fotografia.

Fig. 2: Fotografia en brut (raw), en el canal roig, abans de ser processada. L’objecte Messier M27 (nebulosa Dumbbell) està al centre de la fotografia.

Fig. 3:  Fotografia final resultant després de processar la fotografia de la figura 2. Ara moltes estrelles es veuen amb claredat i la nebulosa Dumbbell es mostra amb un gran detall.

Fig. 3: Fotografia final resultant després de processar la fotografia de la figura 2. Ara moltes estrelles es veuen amb claredat i la nebulosa Dumbbell es mostra amb un gran detall.

D’aquesta manera, vam acabar el curs somiant en poder continuar en un altre curs que ens permeti aprendre tant com hem fet aquests dies.

 

Publicat dins de Uncategorized | Etiquetat com a , , | Comentaris tancats a Aprenent a fotografiar el cel amb Joan A. Català

La calor d’aquest inici de maig en dades.

El primers catorze dies de maig de 2015 han estat els més càlids, considerant aquest interval, des que s’inicià el registre meteorològic de l’Observatori de l’Ebre l’any 1880.

La mitjana de les temperatures màximes ha estat de 28.9 ºC que és el valor més alt mai enregistrat per aquest període de 14 dies. L’anterior valor més alt és de 26.9 ºC i correspon als anys 1961 i 2009. Els valors de les temperatures mínimes també han estat elevats, sent la mitjana de 15.1 ºC, únicament superat l’any 1999 amb un valor de 15.4 0C. En 4 dels 14 dies la temperatura màxima ha superat els 30 ºC , sent el dia 8 un màxim absolut per qualsevol 8 de maig, amb un valor de 31.4ºC (31.1 ºC l’any 2007). Així, les temperatures han estat més properes a valors típics de juliol que a les del mes de maig.

Recordem que el valor màxim absolut per un mes de maig es va assolir a l’observatori els dies 26 i 27 de maig de 2006 amb un valor de 36.0 ºC, mentre que el valor més alt assolit durant la primera quinzena del mes de maig va ser de 34.9 el 9 de maig de 1912.

Mitjanes diàries de temperatura per l’any 2015 i la mitjana 1981-2010

Mitjanes diàries de temperatura per l’any 2015 i la mitjana 1981-2010

La figura 1 mostra la comparació de les mitjanes de temperatura per als primers catorze dies del mes de mes de maig de 2015 amb les mitjanes corresponents per a la sèrie 1981-2010. Es pot observar clarament com els valors ha estat molt per sobre, amb diferències que oscil·len entre els 2.5 ºC del dia 7 i els 6.3 ºC del dia 14.

 

Evolució amb el temps de la primera data de l’any en la que la temperatura màxima és igual o superior a 30 ºC.

Evolució amb el temps de la primera data de l’

Com s’ha mencionat, la temperatura màxima ha superat el valor de 30 ºC en tres ocasions. Per tal de discernir si hi ha alguna variació significativa en la primera data en la que s’assoleix aquest valor s’ha representat la variació d’aquesta data al llarg del temps (figura 2). Com que aquesta superació podria ser deguda a un fet aïllat, també s’ha determinat la primera data en la que durant tres dies consecutius es supera aquest valor. Cal mencionar que aquest tractament s’ha fet partint de les dades en brut, sense fer cap estudi d’homogeneïtat de la sèrie, i que podria introduir alguna petita variació.

En el primer cas podem distingir tres trams: en el primer, de 1880 fins a 1925, veiem l’avançament més important d’aquesta data, ja que presenta un pendent d’aproximadament 8 dies per dècada, el segon interval, entre 1926 i 1989, és bastant pla (amb una lleuger avançament de la data en la que s’assoleix el valor de 30 º C de 1.3 dies/dècada), i finalment el tercer tram, entre 1990 i 2014 que també presenta un avançament d’aquesta data al voltant de 3.9 dies per dècada. Cal destacar que, en l’actualitat, estem en un època en la que els valors més alts corresponent pràcticament als valors més baixos dels inicis de la sèrie.any en la que la temperatura màxima és igual o superior a 30 ºC.

Evolució amb el temps de la primera data de l’any en que durant tres dies consecutius les temperatures màximes s’assoleixen 30 ºC.

Evolució amb el temps de la primera data de l’any en que durant tres dies consecutius les temperatures màximes s’assoleix

Per tal d’assegurar que aquest valor llindar està consolidat, s’ha buscat la data en que, almenys durant tres dies consecutius, es manté la temperatura màxima per sobre dels 30 ºC. Com s’aprecia a la figura 3, es distingeixen dos trams, el primer entre 1880 i 1920, en que sembla que aquest fet es retarda, i des de 1921 fins ara en que clarament s’assoleix cada cop més aviat, amb pendents de 3.3 dies/dècada i -2.7 dies/dècada respectivament. Com succeïa en el cas anterior, en l’actualitat les dates més tardanes en que ocorre aquest fet venen a ser les primeres en les que va succeir al començament de la sèrie de dades.en 30 ºC.

Publicat dins de Uncategorized | Etiquetat com a | Comentaris tancats a La calor d’aquest inici de maig en dades.

Hivern 2014-2015: Normalitat global amb matisos puntuals.

Des del punt de vista de les temperatures, en conjunt, el darrer hivern (definit com els mesos de desembre, gener i febrer) ha estat bastant normal. És a dir, les diferències entre els valors observats i els valors de referència (1981-2010) no han estat molt grans. Així la temperatura mitjana dels tres mesos ha estat de 10.5 ºC, mentre que la normal per aquest període és de 10.6 ºC.

Si ho mirem particularitzant els mesos , veiem que els valors del mes de desembre són molt pareguts als de referència, el gener és càlid i el febrer és fred . Continua llegint

Publicat dins de Uncategorized | Etiquetat com a | Comentaris tancats a Hivern 2014-2015: Normalitat global amb matisos puntuals.

Protecció Civil té en compte els riscos derivats de la Meteorologia Espacial

Les administracions públiques comencen a prendre en compte la meteorologia espacial, una ciència que els fundadors de l’Observatori de l’Ebre van començar a estudiar ja fa més de 110 anys.

Les amenaces dels efectes derivats dels fenòmens de meteorologia espacial han anat creixent a mesura que les noves tecnologies s’han fet més sensibles als mateixos. A principis del segle XX, només la telegrafia es podia veure afectada per la meteorologia espacial, ja que les línies ferroviàries no estaven electrificades, els avions no feien rutes transpolars ni depenien de la navegació per satèl·lit, i les centrals elèctriques se situaven al costat de les zones de consum, de manera que no hi havia llargues línies de transport d’electricitat. Avui en dia, en canvi, s’ha estimat que els danys econòmics globals derivats d’un esdeveniment de meteorologia espacial extrem se situarien per sobre del 5% del PIB mundial. Continua llegint

Publicat dins de Uncategorized | Etiquetat com a , | Comentaris tancats a Protecció Civil té en compte els riscos derivats de la Meteorologia Espacial

Així hem viscut l’eclipsi a l’Observatori de l’Ebre.

Malgrat l’amenaça dels núvols, avui hem pogut fer un seguiment de l’eclipsi de sol, acompanyats dels alumnes de sisè de primària de l’escola Marcel·lí Domingo de Roquetes i d’alguns mitjans de televisió i ràdio.

Fotografia de l'eclipsi feta amb el telescopi solar de l'Observatori de l'Ebre, a les 10:02.

Fotografia de l’eclipsi feta amb el telescopi solar de l’Observatori de l’Ebre, a les 10:02.

Continua llegint

Publicat dins de Uncategorized | Comentaris tancats a Així hem viscut l’eclipsi a l’Observatori de l’Ebre.

Una nit meteorològicament interessant

Aquesta darrera nit (entre el 29 i el 30 de gener) ha estat interessant des del punt de vista meteorològic. La temperatura ha estat força estable i alta, al voltant dels 19ºC, des d’ahir per la tarda fins aquesta matinada, començant a davallar cap a les 5 UT (06 hores CET). El vent també ha estat més fort durant la darrera nit, arribant als 99 km/h la les 21:31 (CET) i el màxim d’aquesta matinada ha estat de 83.5 km/h a les 05:15 CET.

És interessant veure com el canvi de temps d’aquesta matinada ha afectat les variables enregistrades. Així veiem que el canvi en la direcció del vent, passant de ponent cap a mestral, comporta una davallada de la velocitat, un augment de la humitat relativa, comença a ploure, cau la temperatura i la pressió atmosfèrica remunta.

Temperatura

Temperatura (°C) durant les primeres hores del 30 de gener de 2015.

humitat

Humitat relativa (%) durant les primeres hores del 30 de gener de 2015.

pressió

Pressió atmosfèrica (hPa) durant les primeres hores del 30 de gener de 2015.

precipitació

Precipitació (mm) durant les primeres hores del 30 de gener de 2015.dirventDirecció del vent (°) durant les primeres hores del 30 de gener de 2015.

velvent

Velocitat del vent (km/h) durant les primeres hores del 30 de gener de 2015.

 

Publicat dins de Uncategorized | Etiquetat com a | Comentaris tancats a Una nit meteorològicament interessant

Los costes de un evento severo de meteorología espacial

Fulguració Solar captada per la NASA el 2 d'octubre de 2014. Imatge feta per la NASA/SDO.

Fulguración Solar captada por la NASA el 2 de Octubre de 2014 (NASA/SDO).

Ya hemos comentado anteriormente que la actividad solar puede afectar severamente el funcionamiento de determinados sistemas tecnológicos terrestres, debido a que el Sol emite cantidades ingentes de partículas y energía hacia el espacio. A la ciencia que estudia estos fenómenos se le llama hoy en día meteorología espacial, aunque no ha sido otra cosa que rebautizar lo que tradicionalmente se había conocido como física de las relaciones Sol-Tierra. Esta es una disciplina en la que el Observatorio del Ebro fue pionero a principios del siglo XX y en la cual seguimos trabajando. Sin ir más lejos, por poner el ejemplo más reciente, a finales de septiembre anunciábamos la publicación de una evaluación de la amenaza de las tormentas geomagnéticas sobre la red española de alta tensión.

El motivo por el que volvemos a tratar este tema es la reciente publicación de un artículo en la revista Natural Hazards and Earth Systems, en el que científicos australianos, en colaboración con un noruego y un holandés, evalúan los costes derivados a nivel global de un evento de esa naturaleza. Continua llegint

Publicat dins de Uncategorized | Etiquetat com a , , , | Comentaris tancats a Los costes de un evento severo de meteorología espacial

2014, rècord de temperatura mitjana anual.

El valor de la temperatura mitjana de l’any 2014 ha estat de 18.7 ºC. Aquest valor també es va assolir l’any 2011, i és el valor més alt de la sèrie (1880-2014). Escollint com a valors de referència els valors normals (mitjanes de 1981 fins a 2010), veiem que és un grau més alt que el corresponent valor normal, fet que també es repeteix a les temperatures màximes i mínimes mitjanes.   En general , la sèrie de temperatura de l’Observatori de l’Ebre mostra un augment més marcat per a les temperatures màximes que per a les mínimes, però aquest any l’increment de la temperatura es deu tant a l’augment de la temperatura màxima com de la mínima.

La mitjana de les temperatures màximes és 24.1ºC , únicament per sota dels anys 2011 i 2009 (24.3 i 24.2 ºC respectivament). Pel que respecte a les temperatures mínimes, la mitjana anual ha estat de 13.3 ºC que és el valor més alt de tota la sèrie.

Temperatures mensuals de 2014.

Temperatures mensuals de 2014.

L’anàlisi detallada de l’evolució mensual ens mostra que la pràctica totalitat del mesos van superar les temperatures de referència, essent les diferències més petites cap a l’estiu. Per contra la resta de l’any els valors són clarament superiors i hi ha algun mes, com és el cas del mes d’abril, en que va enregistrar el màxim històric de la sèrie per aquest mes (tant en màximes com en mínimes) i els dies 13, 18 i 19 es van enregistrar els màxims històric per aquests dies particulars.  Altres mesos també van ser bastant calorosos, com ara l’octubre que va ser el segon més càlid i en el que també es van assolir records històrics per a dies concrets (19, 21 i 24). El valor màxim absolut de l’any 2014 va ser 37 ºC el dia 13 de juny, mentre que el mínim absolut va ser de 0.4 ºC el dia 3 de febrer. Aquest darrer valor ens indica que no va haver-hi cap dia de gelada durant tot l’any.

Pel que fa a la precipitació, l’any 2014 fou lleugerament més plujós. La precipitació total acumulada va ser de 648.4 mm, mentre que la mitjana de tota la sèrie és de 529.5 mm o la mitjana normal (1981-2010) és de 507.6 mm.  La distribució mensual, com és típic en el clima mediterrani,  ha estat desigual. Mentre el mesos de  febrer i juny la precipitació fou escassa, durant els mesos de setembre i novembre es recollí el 40 % de la precipitació anual. Com a curiositat, dels 36.3 mm de precipitació del mes d’octubre, 34.4 mm es van recollir el dia 10, i 31.4 mm en tant sols una hora,  és a dir, en una hora va caure el 86 % de tota la precipitació mensual.

Com és habitual, la ratxa màxima de vent va superar els 100 Km/h, essent el màxim de l’any de 108 Km/h el dia 25 de març. També es va superar o igualar aquest llindar els mes de febrer  (102 Km/h el dia 10) i Octubre (100 km/h el dia 22). Al llarg de l’any el vent va bufar un 12% del temps del primer i tercer quadrant, un 32% del segon i un 42 % del quart quadrant, mentre que 1 % del temps varem tenir calma.

Publicat dins de Uncategorized | Comentaris tancats a 2014, rècord de temperatura mitjana anual.